Blog

สายแด๊นไม่ควรพลาด กับบทเพลงร่วมสมัยของ Bking

สายแด๊น สายย่อ สายแว๊น ไม่ควรผ่าน กับผลงานจาก BKING กับบทเพลงร่วมสมัย นำเเพลง รำวง ในสมัยก่อน มีขับร้องในจังหวัด HipHop